פירסום כתבות לעיתון בית הספר

יש לכם כתבות,שירים,בדיחות,חידות ועד..
כאן תפרסמו אותם בתוספת שמכם ואנחנו נשים את מה שיראה לעינינו נכון בעיתון
ניתן גם לשלוח לכתובת המייל:
iton_mad@walla.com

No comments: